TravelText blir fortløpende oppdatert i forhold til Statens reiseregulativ. Også mange ikke-statlige virksomheter bruker disse regulativene for refusjon. At TravelText er ajour medfører at du kan være trygg på at refusjoner blir riktige.

Automatisering og forenkling er selve grunnlaget for TravelText. Brukerne våre oppgir for eksempel i hvilket land de har overnattet. Deretter blir riktig døgnsats automatisk beregnet.

Flere valgmuligheter
Vanligvis bruker alle medarbeidere i en virksomhet samme refusjonssats. Valgalternativene er «ingen», «egendefinert døgnsats», «statens satser» og «skattefrie satser».

«Ingen» sats medfører at TravelText ikke kalkulerer noen automatiske summer. «Egendefinert døgnsats» betyr at virksomheten selv har definert definert én enkelt, fast sats per reisedøgn.

«Statens satser» er også kjent som statens reiseregulativ, statens reiseregulativer og statens satser for reiser. Regulativet gjelder reiser innenlands og utenlands på statens regning, statens satser for reiser utland, kostgodtgjørelse og nattillegg for innenlandsreiser. Også mange ikke-statlige virksomheter bruker disse satsene.

Statens reiseregulativ er omfattende. Men, som TravelText-kunde behøver du ikke å tenke på det. Vi har lagt inn alle satsene og holder dem ajour.

Valget «skattefrie satser» medfører at TravelText kalkulerer den skattefrie delen av diett og de andre reisesatsene i stedet for hele summene.

Admin kan definere km-sats
Over tid er blitt en differanse mellom statens reiseregulativ og skattefrie satser for bilgodtgjørelse/km-godtgjørelse. Dette fortsetter i 2017. Fra 2017 ble skattefri sats senket til kr 3,50 (uansett antall kjørte km), mens standard km-sats (eksklusive tillegg for passasjer, tilhenger etc.) i ht. Statens regulativer er kr 4,10 og kr 3,45 over 10.000 km.

Differansen på kr 0,60 mellom statens regulativ og skattefri sats for bilgodtgjørelse må bli innberettet for beskatning. TravelText har støtte for dette. Noen virksomheter ønsker imidlertid å redusere arbeidet med bokføringen av dette. De setter sin refusjonssats for kilometer flatt til kr 3,50 som altså samsvarer med skattefri sats.

TravelText-administratoren kan sette denne satsen på administratorsidene.

NB! Alle virksomheter kan ikke uten videre velge sette ny km-sats. Mange har avtaler med medarbeidere som definerer at refusjon skal skje i ht. statens reiseregulativ. Da må de gå veien om å reforhandle avtalen på bilgodtgjørelse-punktet.

Statens reiseregulativ Statens satser diettsatser

TravelText er oppdatert i forhold til endringer i Statens reiseregulativ.