For å gjøre reiseregninger, utleggsrefusjon og kjørebok enkelt oppdaterer TravelText tjenesten vår fortløpende. Hele tiden forsøker vi å utvikle slik at nye muligheter blir enkle og selvforklarende, selv om det kan ligge mye intrikat programmering bak. Her er nytt vi har gjort i det siste.

Kopiere reiseregninger
Mange gjør samme reise om og om igjen. Nå er det mulig å gå inn på en tidligere reiseregning og klikke på «Kopier»-knappen nede til høyre. Deretter kan du bare gjøre småendringer som å endre dato, slette gamle kvitteringer og legge til nye.

Gi kommandoer via e-post
Nå kan du skrive kommandoer i emnefeltet på e-posten på samme måte som i MMS-er og kommandofeltet. Mange har etterspurt dette og nå er det på plass.

Tidligere sendte du e-post til TravelText-brukeren din (@traveltext.no, ga kommando for å opprette kostnadslinje og hektet deretter på vedlegg. Nå skriver du kommando og legger ved vedlegg/kvittering, og deretter legger kostnadslinjen seg automatisk på reiseregning, utlegg eller kjørebok.

E-posten må bli sendt fra e-post-adressen som ligger inne på deg i TravelText. Sender du fra en annen adresse, må du behandle kostnadslinjen på gamlemåten. Dette er et sikkerhetstiltak.

Bokføringssammendrag på PDF
Av forskjellige årsaker må alle utlegg konteres i regnskapet. For eksempel er konto 6510 ofte definert som håndverktøy og konto 6940 som porto. I en utleggsregning fra TravelText kan det lett bli mange kvitteringer på samme type innkjøp, for eksempel mange håndverk og flere portokvitteringer.

Administratorer kan nå sette opp at det ved pdf-eksport skal være med et bokføringssammendrag. Da blir utlegg av samme type (for hver konto) summert. Da slipper regnskapsføreren å gjennomgå hver enkelt kvittering i utleggsrapporten, men kan nøye seg med å kontere oppsummeringene i bokføringssammendraget. Enda enklere administrasjon, med andre ord!

Støtte for ikke-mva-pliktige organisasjone
Administratorer i firmaer som ikke er mva-pliktige kan gå inn på «andre innstillinger» og sette standard mva-sats. til 0 prosent.

Flere andre endringer
Regnskaps-integrasjon med 24SevenOffice.
Automatisk opprettelse av reiseregning ved reisebestilling hos Berg-Hansen via TravelText.
Du kan laste opp vedlegg/filer direkte fra skrivebord til innboksen din for videre behandling (f.eks. ved å gi en kommando for å opprette en kostnadslinje for så i neste omgang å knytte til filen).
Utvidet stedssøk på postnummer, flyplasser og byer.
2017-satser på plass.

Send kommandoer via e-post i TravelText digitale reiseregninger / elektroniske reiseregninger

Nå kan brukere angi kommandoer fra emnefeltet i e-poster. Dermed blir det opprettet en kostnadslinje på reiseregning, utlegg eller kjørebok. E-posten og/eller vedlegg blir automatisk knyttet til kostnadslinjen. Dette fungerer likt som når du sender MMS med vedlegg. Forutsetningen er at e-post-en sendes fra e-postadressen som du er registrert med i TravelText.