Bedre muligheter for analyse av reisekostnader og nytt brukergrensesnitt for administratorer.

TraveText vil bidra til enda bedre kostnadskontroll. Det er noe av bakgrunnen for lanseringen i september 2016 av nye administrasjonssider.

Oppgradering er omfattende og går langt utover det øyet kan se.

Det virkelige store, tekniske løftet er at TravelText har fått enda større skaleringsmuligheter. Det innebærer at tjenesten tåler enda flere brukere, både i antall og i samtidig bruk.

– Vi gjør denne viktige forandringen i forkant slik at vi ikke kommer i en presset situasjon med kapasitetsproblemer og treghet, sier daglig leder Jarl-Gunnar Lier.

Systemet er migrert fra å være en Software as a Service til en Platform as a Service hos Microsoft Azure, en opplysning som gir stor mening for de som virkelig har greie på sånt.

– Størst er allikevel at vi bidrar til bedre kostnadskontroll hos kundene våre. Nest etter lønnskostnader kan reisekostnader ofte være den høyeste posten i regnskapet til mange bedrifter. Store kostnadsposter bør man se grundig på. TravelText hjelper nå med analysen, sier Lier.

Blant annet kan administratorer (admin) ta ut rapporter og bearbeide dem videre i regneark. I tillegg kan de se visualisert statistikk på bruk av systemet som for eksempel antall reiseregninger, kjørebøker og utleggsregninger.  Dette er mulig på individuelle bruker, for hele virksomheter eller virksomhetsporteføljen til en TravelText-forhandler.

– Med bedre grunnlag kan bedriften utvikle retningslinjer som gir enda bedre bruk av reisebudsjettene.

Sist, men ikke minst: Dashboard-et for administratorene har fått et nytt og bedre design. Designet gjør det enklere og mer effektivt å gjøre endringer som for eksempel å legge til nye brukere og redigere andre.