Elektronisk reiseregning og mer! Svar på 10 vanlige spørsmål

Elektronisk reiseregning • Elektronisk utleggsrapport • Elektronisk kjørebok

Elektronisk reiseregning, utleggsrapport og kjørebok er tingen, papirtiden er forbi! TravelText er utviklet fra bunnen av for å være dette på en måte som er effektiv både for brukere og administrasjon. Vi kjenner stort sett til alle økonomisystemer her i Norge og hjelper så samspillet blir bra mellom systemene.

 1. Hva skiller TravelText fra andre systemer?
  Elektornisk reiseregning, elektronisk utleggsrapport og elektronisk kjørebok i ett integrert system – det er expense management med TravelText! Ingen lar deg føre reise og utlegg raskere og enklere. Vi har utviklet og patentsøkt metoden for utfylling. Systemet er spekket av funksjonalitet som gjør 80-90% av jobben både for deg som lager regninger og deg som fører lønn og regnskap.
 2. Hvilke tjenester dekker TravelText?
  TravelText dekker alt innenfor reise og utlegg for små og store bedrifter. Alle brukere av TravelText har tilgang på de tre modulene: Reiseregning, Utlegg og Kjørebok.
 3. Håndterer systemet diett?
  Ja. TravelText gjør utfylling av diettreiser langt enklere enn noe annet system. Diettberegning skjer automatisk og basert på enten Statens reiseregulativ eller virksomhetens egne.
 4. Kan vi integrere TravelText med lønns- og regnskapssystemet?
  Ja. TravelText kan integreres med alle typer lønns- og regnskapssystemer. I tillegg til den tekniske integrasjonen, kan vi gjennom kompetanse på lønns- og regnskapssystemer bidra ytterligere for å effektivisere arbeidsrutinene til kundene våre. NB! Ikke alle ønsker integrasjon. De kan da bruke PDF-rapporter fra TravelText som bilag.
 5. Kan systemet håndtere prosjekter, avdeling og andre typer inndelinger?
  Ja. TravelText tillater stor grad av tilpasninger for kategorisering, både på skjemanivå og i eksport av data til lønns-/regnskapssystem.
 1. Har dere en løsning for attestering?
  Ja. TravelText har en svært enkel løsning for attestering. Alt foregår digitalt og med varsling til de involverte. Du kan sette opp forskjellige «attesterings-ruter», med én eller flere attestanter – også eksterne.
 2. Slipper jeg å ta vare på kvitteringene?
  Ja. Kravet til fysiske originalbilag ble fjernet fra norsk lov i 2014. Nå kan du ta bilde av kvitteringen og sende til Traveltext, og deretter kaste kvitteringen.
 3. Jeg er konsulent og viderefakturerer reisekostnadene, er systemet tilrettelagt for dette?
  Ja. Systemet gjør det lett å viderefakturere. TravelText håndterer merverdiavgift automatisk gjennom en egen gjenkjennelse av utleggstypen. Mva.-spesifikasjon og beløp til viderefakturering fremgår av den ferdige reiseregningen, slik at det både er lett å viderefakturere og kontrollere for dem som mottar fakturaen.
 4. Er det mulig å få prøve systemet før vi kjøper?
  Selvfølgelig! Kontakt oss, så er du kjapt i gang med en test.
 5. Vi har en del kunder som også kunne trenge et sånt reiseregningssystem. Har dere en løsning hvor vi kan tilby våre kunder dette?
  Ja. Systemet er tilrettelagt for at vi kan ha forhandlere/mellomledd i markedet. Ta gjerne kontakt for å lære mer om mulighetene.

Tilleggstjenester

TravelText leverer et bredt spekter tilleggstjenester og muligheter for integrasjon med andre IT-systemer. Tjenestene blir levert gjennom TravelText sitt brukergrensesnitt, og kan bidra til både økte inntekter og besparelser. Flere av dem er kostnadsfrie.

Noen eksempler:

 • Automatisk mva.–refusjon fra utland (VAT). Vanligvis blir utenlandsk VAT bare utgiftsført.
 • Policyløsninger for kostnadskontroll.
 • Utvidet og skalerbar rapporteringsløsning.
 • Kredittkort-integrasjon med SEB-Kort (MasterCard, Eurocard og Diners).
 • Faktura- og policy-kontroll med mobilregninger.
 • App for SAP Concur. Våre internasjonale partene står for produksjon og drift.