Litt om TravelText for forskjellige bransjer og brukere

TravelText er universell for alle bransjer og brukere. Til inspirasjon trekker vi her likevel frem noen eksempler på bruk i spesifikke bransjer og yrker. Spør oss gjerne om konkrete behov dere!

TravelText for regnskapsførere

Forhold som kan være viktige å ivareta:

 • For mange regnskapsførere er reiseregninger en slitasjefaktor.
 • Kunder gjør ofte feilføringer.
 • Manglende dokumentasjon er et stort problem.
 • Trenger system for enkeltpersonforetak

Hvorfor TravelText?

TravelText tilbyr samarbeidsavtaler på alle nivå, tilpasset forskjellige typer regnskapsførere – enten du er den lille som fokuserer på noen få viktige kunder, eller du er stor og har fokus på å effektivisere driften med 100% digitale og skybaserte systemer.

Vi tilbyr forretningsmodeller som gjør det enkelt for deg simpelthen å formidle kontakt med oss – eller på et mer strategisk nivå – levere TravelText som en del av totaltjenesten, uten å miste kundekontakten eller kompromittere servicenivået du er kjent for.

TravelText for pendlere

Forhold som er viktig å ivareta:

 • Er du pendler, har du krav på visse fradrag i inntekten.
 • I forbindelse med arbeidsopphold utenfor hjemmet, kan du trekke fra merutgifter til kost og losji.
 • Du har rett til fradrag for besøksreiser til hjemmet.
 • Personer som pendler mellom bolig i Norge og bolig i utlandet, kan ha rett til fradrag for merutgifter. Forutsetningen er at pendleren er skattepliktig til Norge.

Hvorfor TravelText?

TravelText er tilrettelagt for gjøre hverdagen din som pendler enklest mulig slik at du bruker minst mulig tid på å føre reiseregninger, få oversikt og sende krav om refusjon til arbeidsgiver. Dermed får du utbetalinger raskt.

TravelText for meglere og «road warriors»

Forhold som kan være viktige å ivareta:

 • Selgere og meglere er mye på veien.
 • Vanlige kjørebøker kan være tidkrevende og tungvinte.
 • Fordeling av kostnader mellom forskjellige oppdragsgivere og prosjekter er krevende.
 • GPS-apper som logger reiseruten automatisk kan gjerne være vanskelige å knytte til reiseregning.
 • Medarbeidere leverer reiseregninger regelmessig og de er ofte svært like. Likevel må de lage reiseregningen fra bunnen av hver gang.

Hvorfor TravelText?

Med TravelText har du en løsning som du bruker utrolig liten tid på – og som i tillegg er svært fleksibel. Ved hjelp av noen få ord i en kort tekstmelding, enten i SMS eller direkte på vår mobiltilpassede nettside, finner vi reiseruten og beregner kjørelengde.

TravelText for konsulenter

Forhold som kan være viktige å ivareta:

 • Konsulenten må ofte forholde seg til flere oppdragsgivere.
 • Krav til kostnadsoversikter varierer fra oppdrag til oppdrag.
 • Prosjektallokering og korrekt viderefakturering av kostnader varierer.

Hvorfor TravelText?

TravelText er laget med konsulentens hverdag i tankene og med innebygd funksjonalitet for holde orden og skille mellom kostnadstyper og hvor de hører hjemme – enten det er til prosjektregnskapet for oppdragsgiver eller som fakturagrunnlag for viderefakturering. TravelText har også en svært fleksibel attesteringsløsning som gjør at kostnader kan forhåndsgodkjennes både hos arbeidsgiver og oppdragsgiver før de faktureres. På denne måten går det mindre tid til administrativt arbeid.

TravelText i offshore & shipping

Forhold som kan være viktige å ivareta:

 • Mange forskjellige typer skiftarbeid og engasjementer.
 • Mange forskjellige satser å forholde seg til.
 • Omfattende regelverk.
 • Ikke alltid tilgang til Internett og PC.

Hvorfor TravelText?

TravelText forenkler hverdagen til skiftarbeidere i offshore, shipping m.fl. Satser og reglementer er blir fortløpende ivaretatt og oppdatert i Traveltext. Fra hvor som helst i verden kan du registrere utgifter ved hjelp av tekstmeldinger (SMS/MMS) eller vår mobiltilpassete nettløsning. Vi har lagt til rette for du raskt kan oversende refusjonskrav til arbeidsgiver.

 

TravelText for servicebedrifter

Forhold som kan være viktig å ivareta:

 • Servicebedrifter leverer tjenester og personell til mange oppdragsgivere.
 • Kravene tilknyttet reiser og utlegg varierer fra oppdragsgiver til oppdragsgiver.
 • Fakturagrunnlaget skal være oversiktlig og med korrekt kostnadsfordeling.
 • Medarbeiderne leverer reiseregninger regelmessig og de er ofte svært like. Likevel må de lage reiseregningen fra bunnen av hver gang.

Hvorfor TravelText?

Den fleksible TravelText-løsningen tar hensyn til alle disse forholdene. Bedriftens administrator kan enkelt sette betingelsene for den enkelte oppdragsgiver/prosjekt, mens medarbeiderne står for for rask og riktig utfylling. TravelText sin unike metode for kostnadsregistrering sparer inn mye tid både hos medarbeidere på reisefot og de som kontrollerer reiseregningene.